FAQ

Z VSE Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

[editovat] Předmětová anketa v InSIS

Během LS 2011 / 2012 byla do studijního informačního systému implementována funkcionalita, která by měla studenty motivovat k řádnému vyplnění předmětové ankety. Studentům, kteří předmětovou anketu vyplní alespoň z jedné poloviny, bude umožněno provést ruční zápis předmětů do následujícího semestru v každém kole vždy o 1 hodinu dříve. Ostatní podmínky, včetně postupného zpřístupňování zápisů dle semestru studia, zůstávají i nadále v platnosti.


Pokud si tuto změnu popíšeme na konkrétním příkladu, mohla by situace vypadat následovně: Student zapisující se do 6. semestru bakalářského studia, který vyplnil předmětovou anketu, bude moci provést zápis předmětů první den v 8h ráno. Student zapisující se do stejného semestru, který předmětovou anketu nevyplnil, se k zápisům dostane teprve v 9h. Student zapisující se do 4. semestru bakalářského studia, který anketu vyplnil, bude moci provést zápis předmětů první den v 16h. Student zapisující se do stejného semestru, který anketu nevyplnil, přijde na řadu až v 17h, atd. Zde uvedené časy slouží pouze pro demonstraci - skutečné termíny zápisů najdete v harmonogramu, který bude zveřejněn na webových stránkách VŠE v Praze.


Tato změna nijak nemění dosavadní fungování ankety, na které jste zvyklí. Vaše odpovědi na anketní otázky stále zůstávají anonymní. Dále jsme pro Vás připravili odpovědi na několik základních otázek, které by v souvislosti s touto změnou mohly vyvstat. Pokud odpověď na otázku, která by Vás zajímala, nenajdete v uvedeném seznamu, zašlete nám ji na emailovou adresu isis@vse.cz.


 • Kolik anketních otázek musím vyplnit, abych získal(a) bonifikaci během zápisů?

Je nutné odeslat vyplněný dotazník alespoň u poloviny předmětů zapsaných v aktuálním semestru. Např. v případě 7 zapsaných předmětů je nutné odeslat dotazník alespoň pro 4.


 • Skutečně se berou v úvahu všechny zapsané předměty?

Při vyhodnocení se započítávají všechny předměty s výjimkou fiktivních mimosemestrálních kurzů, které představují státní zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací - na ty odpovídat nemusíte. Z anket jsou automaticky vyřazeny předměty CTVS, tedy jak běžné semestrální kurzy, tak letní či zimní výcvikové kurzy. Pokud máte zapsaný pouze předmět CTVS, žádná anketa se Vám nenabídne.


 • Co když jsem měl(a) v minulém semestru přerušené studium?

Výše zmíněnou bonifikaci v podobě dřívějšího přístupu k zápisům obdržíte automaticky, jako kdybyste anketu vyplnili.


 • Co když jsem tento semestr na zahraničním výjezdu, a tudíž v ISIS nemám žádné předměty?

Výše zmíněnou bonifikaci v podobě dřívějšího přístupu k zápisům obdržíte automaticky, jako kdybyste anketu vyplnili.


 • Co když nastupuji do 1. semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia?

Pokud jste v LS 2013/2014 na VŠE nestudovali, výše zmíněnou bonifikaci v podobě dřívějšího přístupu k zápisům obdržíte automaticky, jako kdybyste anketu vyplnili. Pokud jste v LS 2013/2014 na VŠE studovali, je nutné pro získání výše uvedené bonifikace anketu vyplnit.


 • Je předmětová anketa skutečně anonymní?

Ano, systém zvlášť uchovává informaci, že student X vyplnil anketu pro předmět Y, a informaci, že k předmětu Y přibyl vyplněný anketní lístek s množinou odpovědí Z. Neukládají se ale žádné informace, které by umožňovaly spojit studenta s konkrétními odpověďmi.

[editovat] Vývoj InSIS

 • Nastaly během vývoje a implementace nějaké nečekané problémy, které je vhodné zmínit?

Žádné zvláštní problémy nenastaly.

 • Proč se nemohli studenti podílet na návrhu funkcí v novém ISIS?

ISIS se nakoupil jako typový SW, tedy funkčnosti již byla navržena tvůrci. Pro VŠE docházelo pouze ke změnám v oblastech, kde se liší například studijní řád.

 • Kdo vyvíjí systém?

Systém byl vyvinut zaměstnanci MZLU.

 • Proč si VŠE nevyvíjí systém vlastními silami?

Na VŠE není dostatek pracovních kapacit na takto rozsáhlý projekt.

 • Jak dlouho trval vývoj a implementace nového IS? Kolik lidí se na něm celkové podílelo? Jaké měli tito lidé úlohy?

Vývoj trval a trvá osm let, podílelo se na něm přes 30 lidí. Role měli na podobném projektu klasické: databázoví specialisté, odborníci na hardware a samozřejmě programátoři a analytici. Na implementaci na VŠE se podílelo několik desítek lidí, kteří pracovali v týmech starající se o data management, rozhraní systému, layout a design, aplikační provázání a další.

[editovat] Přechod na nový ISIS a stávající systémy

 • Proč nemůžeme používat dále odzkoušené řešení?

Stávající IS běží už nyní v provizorním režimu, který je nadále neudržitelný. Zároveň udržování dat v několika různých databázích je velmi složité.

 • Chystáte se zrušit PSA?

Ano.

 • Skončí Semestr i PES 1.8.2008?

Neskončí. Ještě nějakou dobu poběží souběžně v omezeném režimu.

 • Do kdy zůstanou funkční stávající systémy?

Předpokládáme postupné vypnutí během následujícího roku.

 • V jakém časovém horizontu se dá očekávat implementace serveru veverka.vse.cz do ISIS?

Počítáme, že během příštího roku.

 • Bude dále fungovat služba NetStorage?

Ano.

 • Chtěl bych se zeptat, zda po přechodu bude v systému dostupná historie předmětů a původní studijní materiály, které jsou nyní pod záložkou dokumenty na Semestru?

Ano historie bude přístupná. Soubory ke stažení už ne. Plánujeme, že v aplikaci Semestr bude možnost si soubory stáhnout všechny najednou s tím, že aplikace bude dále několik měsíců běžet a bude dále dostupná.

 • Zůstane funkční Borec?

VŠE není provozovatelem těchto stránek, proto nemůže nijak ovlivnit jejich další existenci či neexistenci. Je to stejné jako byste se nás ptali, zdali bude dále existovat server Seznam.cz 


[editovat] O InSIS

 • V kolika jazycích bude InSIS k dispozici a jak bude ošetřena česká diakritika?

ISIS je nyní v češtině a angličtině. Do budoucna bude nejspíš i ve slovenštině. Českou diakritiku dnes podporují všechny prohlížeče, kromě případných historických verzí, proto s ní nebude žádný problém.

 • Jaká je garance proti ztrátě důležitých dat, jedná se mi o souhrnný studijní výpis ze systému pes.vse.cz?

Data budou do InSIS migrována s tím, že jsou implementovány složité metodiky jak zajistit ucelený přenos dat. S tím, že aplikace PES bude po určitou dobu i nadále dostupná pro případnou kontrolu a konfrontaci dat. ISIS je stejně jako ostatní systémy pravidelně zálohován.

 • Je možné popsat konkrétní HW vybavení, které bude obsluhovat tento IS?

Přesný popis HW najdete zde: https://wiki.vse.cz/index.php/ISIS

 • V jakých webových prohlížečích systém funguje?

ISIS podporuje IE, Opera, Mozilla Firefox.

 • Pomůže InSIS v boji s plagiáty?

ISIS obsahuje vlastní kontrolu plagiátů.

 • Zahrnuje tento systém celostátní databázi bakalářských a diplomových prací?

Ne, neboť žádná taková databáze neexistuje. Pokud někdy bude, začne se řešit napojení na ni.

 • Neplánujete vytvoření aplikace InSIS i pro mobilní telefony, příp. pro PDA? Nebo zavedení registrací předmětů například pomocí SMS kódu?

ISIS již nyní existuje ve verzi pro PDA, kdy po přístupu k němu detekuje PDA verzi prohlížeče a přepne se do prostorově úspornější verze. Verze pro mobilní telefony ani jiná rozšířená funkčnost s pomocí mobilních telefonů se zatím neplánuje.

 • Podporuje InSIS wap?

Ne.

 • Jak je to s heslem do InSIS? Jaká bude expirace?

Do ISIS bude vystaveno nové heslo, jež se dozvíte na heslo.vse.cz, až budou k dispozici. Expirace již nebude po 90ti dnech.

 • Bude nový systém opravdu rychlý? Např. při velkém návalu při přihlašování na zkouškové termíny.

ISIS již funguje na několika školách a nikde neměl ve špičkách problémy. V případě velkého vytížení dochází k omezování některých vedlejších funkčností.

 • Požaduje InSIS povolení pro zobrazení/nezobrazení rozvrhu nebo automaticky informace zobrazuje ostatním?

Toto je možné definovat.

 • Lze do anket přidat nějakou menší anketu, např. katedrální, oborovou?

Ano

 • Můžeme si v InSIS měnit fotky sami?

Ne.

 • Bude možné vytvářet vlastní vzhledy pro stránky InSIS?

Ano.

[editovat] Registrace a zápisy

 • Bude v kolech zápisů přihlašovací kvóta? Bude v reálném čase ukazovat aktuální naplnění kurzu? Nebo bude muset člověk klikat a čekat na obnovení stránky?

Ano, kvóty budou existovat. Aktuální stav naplnění se zobrazí po znovunačtení stránky.

 • Bude ještě automatizovaný zápis rozlišený podle ročníku studia v zápisu?

Pravidla registrací a zápisů zůstávají v ISIS stejná. Byla dělána pro VŠE na míru.

 • Bude existovat anketa jako při registracích?

Ano. Nejspíš už ale nebude vázána na registrace.

 • Půjde při zápisech opět o časovou soutěž nebo jak je to kapacitně vyřešeno?

Ano, opět bude platit „kdo dřív přijde...“

 • Zobrazují se kolize předmětů v rozvrhu?

Ano

 • Kapacita kurzů se obnovuje automaticky nebo je třeba znovu načíst stránku?

Je třeba stránku znovu načíst.

 • Jak je řešen nadkapacitní zápis? Bude možný?

Ano.

 • Chtěla bych se zeptat, zda zůstane dvou-týdenní lhůta na začátku semestru, během které se dá měnit rozvrh?

Ano.

 • Co se mění a nemění na přihlašování se ke zkouškám?

V novém IS se budete hlásit na všechny zkoušky (po ukončení předmětu, bakalářské i souborné) stejným způsobem v jedné aplikaci.

Osobní nástroje