Návody

Z VSE Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Na této stránce se Vám budeme snažit přinášet návody pro práci s informačním systémem.

Obsah


[editovat] Obecné

[editovat] První přihlášení

Přihlašovací údaje do studijního informačního systému ISIS a školní počítačové sítě získáte při přihlášení do aplikace El. přihláška ke studiu na VŠE na adrese isis.vse.cz. Tuto aplikaci jste již využívali k tvorbě elektronické přihlášky ke studiu a v této chvíli jste do ní také získali speciální přihlašovací údaje, které jste si měli zaznamenat (pokud tyto údaje nevíte, obraťte se na svého systémového integrátora - Seznam systémových integrátorů.). S těmito údaji se následně přihlásíte, již jako uživatel e-přihlášek, a dozvíte se zde své studentské přihlašovací údaje do ISIS a do školní sítě Novell.

Pokud jste si podávali více přihlášek, přihlašte se do e-přihlášek s tím číslem přihlášky, na níž jste byli přijati ke studiu. Pouze tam totiž naleznete své studentské přihlašovací údaje.

Také si nezapomeňte své studentské přihlaš. údaje ihned opsat, neboť se Vám v systému e-přihlášek víckrát nezobrazí. Při dalším přihlášení naleznete pouze informaci, že jste si přihlaš. údaje změnili.

Uživatelské jméno zůstává po celou dobu studia stejné a je shodné do všech školních systémů. Hesla do ISIS a do školní počítačové sítě jsou totožná a lze si je změnit přímo v aplikaci ISIS v sekci Nastavení informačního systému - Změna hesla.


Důrazně doporučujeme si po prvním přihlášení heslo změnit.

[editovat] Zapomněl jsem heslo

V případě zapomenutí hesla Vám nové heslo může vygenerovat po ověření Vaší totožnosti Váš systémový integrátor Seznam systémových integrátorů nebo pracovník HelpDesku v SB 22 Žižkov, příp. JM 356 na Jižním Městě Podpora uživatelů.

[editovat] Přesměrování pošty

Prostřednictvím systému ISIS je možné nastavovat tzv. distribuční server pošty. Jedná se o server, na kterém je umístěna Vaše primární emailová schránka. To znamená, že na zde zvolený server Vám budou přicházet všechny zprávy odesláné na adresu xxxxx@vse.cz. Toto nastavení však neovlivní zprávy odeslané např. na adresu xxxxx@isis.vse.cz, tedy přímo na konkrétní server. Možné distribuční servery jsou tyto:

 • isis.vse.cz
 • o365.vse.cz
 • fm.vse.cz

Standarně budete mít nastaven distribuční server O365. O přístupu k poště a dalším aplikací v prostředí Office 365 se dočtete na stránkách Výpočetního centra Office 365

Pouze osobám z Fakulty Managementu v Jindřichově Hradci se bude nabízet alternativa, kterou je server FM.VSE.CZ. Toto je emailový server spravovaný přímo v JH.

Distribuční server si můžeme nastavit v sekci Technologie a jejich správa v aplikaci Doručování univerzitní pošty. Po načtení stránky se objeví stránka se seznamem dostupných poštovních serverů, jak je ukázáno na obrázku níže.

Soubor:Volba_serveru.JPG

Pokud si jako distribuční server zvolíte ISIS.VSE.CZ, pošta Vám bude doručována do interní schránky systému ISIS. Z této schránky si můžete nechat poštu přeposílat na jakoukoliv jinou emailovou adresu, včetně freemailových služeb typu gmail, seznam, atlas, centrum, apod.

Tato možnost je přístupná v nastavení poštovní schránky ISISu, jak je uvedeno na obrázku níže. Do řádky vyplníme e-mail, na který se má pošta přeposílat, a klikneme na tlačítko Přidat.

Soubor:Presmerovani1.JPG

[editovat] Zrušení nastavení přeposílání pošty / distribučního serveru

V případě, že Vám přišla informace o zrušení nastavení přeposílání pošty na Vámi zadanou adresu, není třeba panikařit. Jedná se o automatickou akci systému ISIS a o ní informující e-mail. ISIS tak činí, pokud se mu nepovede doručit nějakou zprávu na cílový server, např. na seznam, gmail apod. Nutně to neznamená, že je něco v nepořádku s Vaší poštovní schránkou na tomto serveru, obvykle bývá problém pouze v jedné konkrétní zprávě, kterou server odmítl. Typické důvody tohoto chování bývají např. označení zprávy za spam, příliš velká příloha nebo zaplnění schránky.

Informace o zrušení přeposílání vždy chodí ve dvou verzích, jedna zkrácená jde na cílový server a jedna obsahující i hlavičku odmítnutého e-mailu je odeslána do schránky v ISIS. V hlavičce pak pozorný čtenář může najít i důvod, případně je možné tento e-mail přeposlat na isis@vse.cz ke konzultaci.

Poté, co je přeposílání zrušeno, se začnou všechny doručené zprávy ukládat pouze ve schránce ISIS, tzn. nedojde k žádné ztrátě e-mailů. Právě ochrana Vašich e-mailů před ztrátou je důvodem tohoto chování ISIS.

Nastavení přeposílání je možné kdykoli obnovit v nastavení poštovní schránky v ISIS. Doporučené je nastavení "Nepřeposílat spam" v sekci Nastavení poštovní schránky v ISIS. Jinak se toto chování regulovat ze strany ISIS nedá.


Aktualizace: V poslední době evidujeme časté rušení přeposílání u uživatelů využívajících jako cílovou schránku gmail. Důvodem je přiostření spamových filtrů na gmail, které pak často odmítají i běžnou poštu. Ze strany ISIS toto bohužel nelze ovlivnit.

[editovat] Nastavení pro vzdálené čtení pošty

V tomto návodu si ukážeme, jak zprovoznit vzdálené čtení pošty.

Aby bylo možné číst poštu prostřednictvím poštovního klienta, je potřeba v něm učinit patřičná nastavení údajů. Jaké údaje nastavit, nalezneme v ISISu. V kategorii Osobní management klikneme na odkaz Poštovní schránka. Poté, jak je uvedeno na obrázku, klikneme na odkaz Nastavení a následně Vzdálené čtení pošty.

Pro odchozí poštu je možné použít server smtp.vse.cz (je třeba zvolit v příslušném klientu "zabezpečené připojení" - někteří klienti mohou zobrazovat varující hlášky při použití nenainstalovaného certifikátu VŠE - v takovémto případě doporučujeme certifikát nainstalovat).

 • Jako uživatelské jméno zadáte svoje uživatelské jméno do ISISU
 • a jako heslo zadáte: heslo do systému ISIS

Image:vzdalene_cteni.jpg

Poté se již zobrazí údaje, které musíte nastavit ve svém poštovním klientovi. Zároveň je nutné zaškrtnout volbu "Povolit protokol POP3". Image:Nastaveni_stahovani.JPG

[editovat] Hromadné zasílání pošty

Pokud budete mít v průběhu studia potřebu rozeslat nějakou hromadnou e-mailovou zprávu, existují jen dvě přípustné cesty:

 • Rozeslání e-mailu spolužákům z aplikace Moji spolužáci v Portálu studenta.

Tato varianta slouží pouze pro korespondenci související s výukou či studiem obecně a její frekvence nesmí být obtěžující.

 • Rozeslání hromadného e-mailu na předem připravenou množinu adresátů.

Tato varianta je možná pouze výjimečně a pouze se svolením správce sítě.

Ve všech ostatních případech (rozesílání e-mailů na několik desítek či stovek adresátů bez jejich souhlasu) může být Váš školní účet zablokován a obnoven, až po náležitém prošetření. Celá situace tak může skončit až u disciplinární komise fakulty. Toto platí zejména pro pokusy o rozesílání spamu/komerčních sdělení v síti VŠE.


[editovat] Zjednodušte si menu ISISu

V tomto návodu, bychom Vám rádi ukázali jak si jednoduše zpřehlednit menu ISISu. 
 • Jelikož většina uživatelů nepoužívá většinu aplikací (odkazů), ale jenom několik málo z nich. ISIS umožňuje si takové odkazy skrýt.

Takový značně "ořezaný" ISIS vypadá například takto: Soubor:Isis minimum.jpg

 • A jak toho dosáhnout? Podívejte se na video návod na stránkách ISISu.
 • Pokud chcete mít v budoucnu možnost si rychle přepínat mezi "ořezanou" verzí a verzí plnou (nebo jakkoli jinak upravenou), ISIS nabízí možnost profilů vzhledu. Jednoduše řešeno si můžete pro jakékoli rozložení (skryté odkazy / zobrazené odkazy) vytvořit profil a mezi těmito profily pak rychle přepínat. Editace profilů se provádí zde https://isis.vse.cz/auth/personalizace/profil.pl.
 • Doufáme, že Vám tato funkce umožní si ISIS nastavit více ku obrazu svému :)


[editovat] Pro učitele

[editovat] Výběr předmětu a přiřazení vyučujících

V tomto návodu si ukážeme, jak si zvolit předmět, se kterým chci pracovat, a jak (v případě, že pracujete jako garant daného 
předmětu) přidat další osoby k výuce.
 • Prvním krokem je po přihlášení do systému v osobní administrativě, zvolit v sekci "Moje výuka" aplikaci "Záznamník učitele"

Soubor:Osobni_adm.jpg

 • Druhým krokem je výběr předmětu (šipka pokračovat, se kterým chci pracovat. V našem testovacím případě mám na "výběr" pouze z jednoho předmětu. Zároveň v tomto pohledu vidím jaké role v jednotlivých předmětech zastávám.

Soubor:Zaznamnik.jpg

 • V dalším kroku se dostávám na obecný přehled o daném předmětu. Vidím, zde garanta a garantující pracoviště, popř. si mohu vylistovat jednotlivá konání kurzů (odkaz "Rozvrhové akce" a další přidružené aplikace. A současně se jedná o rozcestník k dalším aplikacím souvisejícím s výukou daného předmětu.

Soubor:Predmet.jpg

 • Po kliknutí na "Učitelé a rozvrh" se dostávám k aplikaci, která mi umožňuje přidávat další osoby (přednášející, cvičící, zkoušející,...) k předmětu. V našem příkladu si vybírám RNDr.Nenadála a přidávám ho do seznamu.

Soubor: Pridani_uc.jpg

 • V dalším kroku mu pak nastavuji roli cvičícího předmětu.

Soubor:Prehled_uc.jpg

 • Vše potvrdím tlačítkem "Uložit změny". Dané nastavení se projeví okamžitě a daná osoba má ihned přístup k danému předmětu a k nástrojům pro učitele s rolí "cvičící".

[editovat] Seznam studentů předmětu

V tomto návodu si ukážeme, jak vylistovat seznam studentů
 • Prvním krokem je vybrání předmětu, se kterým chci pracovat. Postupuji analogicky s výše uvedeným návodem a vybírám předmět. Na úvodní stránce volím aplikaci "Seznam studentů".
 • Pomocí této aplikace si mohu omezit pouze určitá cvičení, všechny studenty (tuto volbu zde mám jelikož jsem zároveň garant předmětu, tudíž mám oprávnění nahlížet na všechny studenty), popř. zvolit filtr přes studovaný program nebo obor.
 • Níže mohu nastavit jak chci seznam formátovat. Nabízí se pole s řádky (vhodné například pro prezenci), s políčky pro hodnocení nebo s fotografiemi (nabízí se pro zkoušku nebo první hodiny).

Soubor:Seznam_stud.jpg

[editovat] Přidání souboru ke stažení

V tomto návodu si ukážeme, jak přidat soubor do dokumentového serveru (DS), a jak ho nabídnout studentům ke stažení
 • Prvním krokem je vybrání předmětu, se kterým chci pracovat. Postupuji analogicky s výše uvedeným návodem a vybírám předmět. Na úvodní stránce volím aplikaci "Dokumentový server" a vyplňuji požadované položky. Po vyplnění názvu a komentáře, zvolím pomocí tlačítka "Vyber soubor" soubor, který chci nahrát. Soubor se následně nahraje do systému a je zpřístupněn studentům.
 • Další podsložky aplikace DS umožňují vytvářet kategorie dokumentů, popř. k dokumentům přiřazovat klíčová slova.

Soubor:Soubor_up.jpg

[editovat] Vložení dokumentů pouze pro vybrané uživatele

1. krok: Nastavení práv v dokumentovém serveru zvoleného předmětu pro vytváření podsložek pro uživatele, kteří jsou pouze cvičící nebo přednášející

Může provést pouze garant předmětu nebo osoba s právem A (administrativa)

a) Volíme v sekci Moje výuka aplikaci Záznamník učitele

Soubor:01navod.png

b) V přehledu předmětů vybereme požadovaný předmět

Soubor:02navod.png

c) V nabídce aplikací pro vybraný předmět zvolíme Dokumentový server

Soubor:03navod.png

d) Jako garant nebo administrativa můžeme pracovat s podsložkami, ale my chceme umožnit vytvářet podsložky i ostatním uživatelům (přednášející a cvičící volbu Podsložky nevidí) – proto volíme Celý DS

Soubor:04navod.png

e) V menu vlastností složky pro celý předmět volíme Nastavení práv

Soubor:05navod.png

f) V záložce Individuální přidělování standardním postupem přidáváme uživatele, kterým chceme nastavit práva ke složce

Soubor:06navod.png

g) Pro nově vloženého uživatele v seznamu práv nastavíme právo + Zakládání a nezapomeneme odklepnout tlačítko Uložit změny

Soubor:07navod.png

2. Krok: Vytvoření podsložky a definování práv k ní uživatelem, kterému bylo přidáno právo + Zakládání

a) Jako uživatel (zpravidla přednášející nebo cvičící), pokud máme vytvořeno právo zakládat nové složky, volíme ze Záznamníku učitele práci s vybraným předmětem. Volíme Dokumentový server – zpřístupnilo se nám vytváření podsložek – odklepneme proto volbu Podsložky

Soubor:08navod.png

b) Vytvoříme novou podsložku – můžeme určit její charakteristiku (co bude jejím obsahem) – odklepneme tlačítko Přidat

Soubor:09navod.png

c) Vstoupíme do nově vytvořené složky

Soubor:10navod.png

d) Založením nové podsložky jsme k ní získali právo Super a můžeme nastavovat přístupová práva – k tomu je třeba zvolit Celý DS

Soubor:11navod.png

e) Pro svoji novou podsložku chceme nastavit práva – volíme Nastavení práv

Soubor:12navod.png

f) Pro zakázání přístupu stejným uživatelům jako k původní složce odklepneme možnost Zděděná práva a zde odklepnutím stopky ukončíme propagaci práv do naší nové podsložky v řádcích pro ty skupiny uživatelů, které nechceme v naší složce povolit (např. pouze Přednášející, cvičící a zkoušející)

Soubor:13navod.png

g) Odklepneme možnost Individuální přidělování a postupně vkládáme jednotlivé uživatele, kterým naopak přístup povolit chceme a nastavujeme jim požadované právo (zpravidla Čtení – ikona brýlí)

Soubor:14navod.png

[editovat] Pro studenty

[editovat] E-index

V tomto návodu si ukážeme, kde najdeme v ISIS svůj elektronický index a jaká zobrazení nám dovoluje.
 • Po přihlášení do ISIS na úvodní obrazovce klikneme v kategorii Moje studium na Portál studenta.

obrazek

 • V horní části obrazovky pak stačí kliknout na odkaz E-index.

obrazek

 • Poté už stačí vybrat si přehled předmětů buď aktuálního semestru nebo za celé studium.

obrazek

[editovat] Žádost o ubytovací stipendium

Zde se dočteme, jak v ISIS zažádat o ubytovací stipendium.
 • Po přihlášení do ISIS na úvodní obrazovce klikneme v kategorii Moje studium na Portál studenta. V dolní části obrazovky je žlutá ikonka Žádost o ubytovací stipendium, na tu klikneme.

obrazek

 • Vyplníme číslo účtu a potvrdíme, žádost o stipendium na příští období je založena. Žádost je možné deaktivovat kliknutím na tlačítko Deaktivovat žádost.

obrazek

 • U žádosti vidíte základní informace jako číslo účtu, datum založení žádosti, její vyhodnocení a zda bylo stipendium vyplaceno.

[editovat] Přihlašování ke zkoušce

 • Po přihlášení do ISIS na úvodní obrazovce klikneme v kategorii Moje studium na Portál studenta.

popisek

 • Tam stačí kliknout na ikonku Přihlašování na zkoušky. Dostaneme se na stránku s přehledem zkoušky, na které jsem přihlášen, na které se mohu přihlásit, na které už nemohu a co už proběhlo. Přihlášení na zkoušku provedeme kliknutím na přihlásit k příslušné zkoušce.

[editovat] Přihlašování na státní závěrečné zkoušy

V tomto návodu si ukážeme, jak se přihlašuje na státní závěrečnou zkoušku nebo na obhajobu závěrečné práce.
 • V osobní administrativě klikneme na portál studenta.

popisek

 • Vybereme Mimosemestrální kurzy.

popisek


 • Ze seznamu bakalářských zkoušek vybereme ty, na které se chceme přihlásit a potvrdíme tlačítkem Přidat označené kurzy.

popisek

 • Poté si můžeme prohlédnout seznam zapsaných mimosemestrálních kurzů (BZ) a případně nehodící se odebrat.

popisek

 • Pak se přepneme do portálu studenta a vybereme ikonku Přihlašování na zkoušky.

popisek


 • Ze sekce Kam se mohu přihlásit vybereme požadovaný termín a kliknutím na šipku se přihlásíme na BZ. Pokud tam některé zkoušky nejsou, nejsou zrovna vypsány termíny.

popisek

 • A nakonec si prohlédneme, na jaké termíny jsme přihlášeni.

popisek

[editovat] Přihlašování na vedlejší specializace

V tomto návodu si ukážeme, jak se přihlašuje na vedlejší specializace.
 • Na vedlejší specializace se hlásíme pomocí ISIS. Přesný návod v PDF si můžete prohlédnout kliknutím na následující odkaz

[1].

[editovat] Registrace předmětů

V tomto návodu si ukážeme, jak se registrují předměty.
 • Po přihlášení do ISIS na úvodní obrazovce klikneme v kategorii Moje studium na Portál studenta. Poté klikneme na ikonku registrací předmětů, viz obrázek

popisek


 • Ve spodní části obrazovky si můžeme vybrat nejdříve skupinu předmětů, ze které budeme předměty vybírat.

popisek


 • Po zvolení příslušné skupiny se nám nabídne seznam předmětů ve skupině. Zde si rovnou vybereme předměty, zaškrtneme volbu a klikneme na tlačítko přidat.

popisek


 • Při registraci můžeme však postupovat i vyhledáváním příslušného předmětu. Do vyhledávacího políčka zadáme slovo, jenž by měl název předmětu obsahovat a klikneme na tlačítko vyhledat.

popisek


 • Poté si ze seznamu vybereme předmět, který jsme hledali.

popisek


 • V horní části obrazovky vidíme seznam registrovaných předmětů.

rozvrh


 • Zde můžeme měnit skupinu předmětů kliknutím na zkratku skupiny.

rozvrh


 • Poté ze seznamu vybereme požadovanou skupinu.

rozvrh


 • Můžeme zde měnit nebo vybrat čas konání kurzu kliknutím na kurs(nebo slovo "vyberte"). Nezapomeňte však, že nějaký čas konání musí být vybrán, aby byla registrace platná!

rozvrh

rozvrh


 • Požadovaný termín vybereme ze seznamu konání.

rozvrh


 • Po kliknutí na odkaz Zobrazit rozvrh, se nám zobrazí rozvrh předmětů.

rozvrh

[editovat] Zápisy předmětů

V tomto návodu si ukážeme, jak si zapsat registrované i neregistrované předměty.
 • V portálu studenta klikneme na ikonku registrací a zápisů (viz obrázek).

popisek


 • Zde se z tabulky dozvíme, jak dopadl automatizovaný zápis (v tomto případě po 1. kole AZ).
 • Nepřiděleno znamená, že nám předmět v AZ nebyl zapsán (musíme vybrat jinou rozvrhovou akci, než kterou jsme si vybrali v registracích). Nezpracováno znamená, že AZ pro danou třídu předmětů dosud neproběhl. Pokud se v tabulce objeví den a čas výuky, předmět byl zapsán s touto dobou výuky. Opět můžeme kliknout na ikonku pro zobrazení rozvrhu. V rozvrhu budou předměty podle aktuálního kola AZ.

popisek


 • Další tabulka nám ukazuje arch předmětů, se kterými je možno v daném kole AZ manipulovat. Zeleným puntíkem jsou označeny zapsané předměty a červeným puntíkem předměty, u kterých musíme vybrat dobu konání, protože v AZ nebyly zapsány. Klikneme tedy na odkaz "vyberte".

popisek


 • Poté vybereme ze seznamu požadované konání kurzu a potvrdíme tlačítkem uložit. Předmět se nám poté zobrazí v archu předmětů se zeleným puntíkem.

popisek


 • Pokud chceme provádět dodatečné změny v rozvrhu, tak nejdříve vybereme předmět, dále jeho jeho skupinu a konání. Předmět nám tím skočí do Achru předmětů pro dané období. Nyní je nutno změny v zápise potvrdit tlačítkem úplně dole na stránce, viz obrázek, a následně budeme informování o úspěšném potvrzení změn.

Potvrdit změny

Změny proběhly úspěšně


 • Pokud nestiskneme tlačítko Provést změny v zápise musíme počítat s tím, že tento úkon za nás provede ISIS automaticky po skončení posledního dne úprav v zápisech. Mohou nám proto být zapsány i předměty, které jsme skutečně studovat nechtěli. Doporučujeme proto důsledně potvrzovat změny v zápise stisknutím tlačítka Provést změny v zápise nebo si veškeré nepotvrzené předměty nejdéle poslední den úprav rozvrhu smazat.

[editovat] Kontrola plánu

V tomto návodu si představíme aplikaci, která nám umožňuje sledovat plnění našeho studijního plánu.
 • Užitečným přehledem, který ISIS nabízí, je Kontrola plánu. Tuto aplikaci najdeme pod volbou Kontrola plánu v sekci Moje studium - Portál studenta.

popisek


 • V aplikaci se nejprve dozvíme krátký souhrnný přehled o získaných kreditech a splněných či nesplněných studijních podmínkách.

popisek


 • A dále podrobnější přehled o kreditech v jednotlivých skupinách studijního plánu.

popisek

[editovat] Umístění portletu do stránky ISIS

V tomto návodu si ukážeme, jak dostat do stránky ISIS např. oblíbené citáty o Chucku Norrisovi a analogicky pak další užitečné
portlety. 
 • Po přihlášení do systému klikneme na odkaz umísťování portletů na stránky ISIS, viz obrázek.

obrazek


 • V rolovacím menu vybereme požadovaný portlet (v našem případě citát dne).

obrazek


 • Dále vybereme umístění na stránce, kde chceme, aby se portlet zobrazoval.

obrazek


 • Pak klikneme na tlačítko Přidat.

obrazek


 • Poté na seznamu portletů musíme kliknout na nastavení.

obrazek


 • Nastavení můžeme dále upravit, nebo prostě jen kliknout na tlačítko Uložit a od této chvíle se nám v horní části stránky zobrazuje citát. :)

obrazek


[editovat] Odevzdání závěrečné práce

V tomto návodu si ukážeme, jak správně odevzdat závěrečnou práci.
 • Jako obvykle začínáme v aplikaci Portál studenta, do níž se dostaneme z úvodní obrazovky ISIS. O tom, že můžeme vkládat závěrečnou práci, nás informuje ikona "knihy" u aktuálního studia.

obrazek

 • Na tuto ikonu klikneme a jsme rázem v aplikaci na správu naší závěrečné práce. V prvním odstavci se nám zobrazují Základní údaje o práci. Druhá část, Zobrazení a stahování souborů, slouží k prohlížení vložených dokumentů a až ve třetí části, Editační aplikace, najdeme ikony umožňující vložit práci.

obrazek


 • Nejprve nás bude zajímat ikona Vložit práci a přílohy. Zde pracujeme klasicky, výběrem souboru z adresáře. Poté dojde k jeho nahrání na server. Aplikace pak bude vypadat takto:

obrazek


 • Zvlášť odevzdáváme případné přílohy k práci.

obrazek


 • Pokud bychom klikli na ikonu Odevzdání závěrečné práce, bude nás zajímat zejména sekce Kompletnost práce, kde budou zpravidla důvody, proč práci odevzdat ještě nelze a na jaké části se čeká.

obrazek


 • V tomto případě chybí k práci vložit ještě doplňující informace, zejména klíčová slova apod. Poté to bude ze strany studenta vše a bude moct práci odevzdat.

obrazek


 • Práce pro nás končí do kliknutí na tlačítko Odevzdat závěrečnou práci a shlédnutím této obrazovky.

obrazek

[editovat] Zasílání informací o průběžném hodnocení

V tomto návodu si ukážeme, jak si nechat zasílat informace o změnách v aplikaci List záznamníku učitele.
 • V sekci Portál studenta – List záznamníku učitele je možnost zasílání informací o změnách v hodnotícím archu. Jedná se zejména o informace o zveřejnění průběžných výsledků.

obrazek


 • Pokud vyučující tento arch vede, poznáte to podle ikony zobrazené ve sloupci Další.

obrazek


 • Zasílání informací o změnách v archu si můžete aktivovat jednoduchým kliknutím na ikonu ve sloupci Nastavení, a to pro každý předmět zvlášť.

obrazek


 • Aktivace má v tomto případě význam pouze u předmětu Informatika, kde vyučující využívá hodnotící arch.

obrazek


 • Po aktivaci funkce zasílání informací Vám bude do schránky v ISIS (příp. kamkoli jinam, pokud využíváte možnosti přeposílání pošty) chodit informační e-mail v případě jakékoli změny v hodnotícím archu u vybraného předmětu.

[editovat] Pro systémové integrátory

Tato sekce Návodů se týká pouze systémových integrátorů VŠE.

[editovat] Práce s aplikací HelpDesk

 • Aplikace HelpDesk slouží k přehlednému zpracovávání požadavků více osobami. Odkaz na ni najdeme na úvodní straně ISIS v sekci E-Agenda.

Soubor:01_kde_je.png


 • Do aplikace vstupujeme tradičně přes šipku.

Soubor:02_vstup.png


 • Základním úkonem v této aplikaci je přidávání požadavků.

Soubor:03_zalozeni_pozadavku.png


Všechny požadavky si můžeme prohlédnout v sekci Řešené požadavky. U každého máme několik operací, které můžeme provádět.

 • Komentování požadavku
 • Zobrazení informací
 • Export do rtf

Soubor:05_operace.png

 • U každého zadaného požadavku je poté určena odpovědná osoba a řešitel. Řešitelé mohou využívat právě funkce komentování požadavku. K jednodušší správě požadavků slouží možnost filtrování.

Soubor:06_mnou_resene_pozadavky.png


 • Poslední ikonu mezi operacemi použije řešitel ve chvíli, kdy si myslí, že je požadavek vyřešen a navrhuje řešení zadavateli pomocí příslušného formuláře.

Soubor:07_zaver_pozadavku.png


 • Po vložení závěru přichází na řadu role zadavatele, který v sekci Přehled mých požadavků může akceptovat navržené řešení.

Soubor:08_akceptace_reseni.png

Soubor:09_odsouhlaseni.png


 • Po akceptaci požadavku zadavatelem se u něj odpovědné osobě objeví nová ikona umožňující požadavek zcela ukončit a přenést tak do sekce Historie anebo jej vrátit zpět k řešení.

Soubor:10_ukonceni.png


Soubor:11_potvrzeni_ukonceni.png


 • O úspěšnosti akce se můžete přesvědčit právě pohledem do Historie.

Soubor:12_historie.png

[editovat] Pro studijní referentky

Tato sekce Návodů slouží pouze studijním referentkám.

[editovat] Přestup studenta na jiný obor

Přestup studenta do jiného oboru se týká změny oboru, avšak v rámci jednoho programu.
 • Pokud student přestupuje z jednoho oboru na jiný, ale v rámci jednoho programu (tedy např. z N-AI-IT na N-AI-ZT, apod.), jedná se z pohledu matriky stále o jedno studium.
 • Postup tedy začneme tím, že si vyhledáme studenta v sekci Studijní oddělení - Studijní evidence.

Soubor:01_studijni_evidence.png


 • Poté si klikneme na vybraného studenta anebo se nám rovnou zobrazí informace o jeho studium. Dále nás bude zajímat sekce průběh studia.

Soubor:02_prubeh_studia.png


 • A poté sekce Evidence oborů.

Soubor:03_evidence_oboru.png


 • Obor studentovi změníme vyplněním jednoduchého formuláře.

Soubor:04_zmena_oboru.png


 • Poté ještě potvrdíme změnu hodnoty.

Soubor:05_zmena_hodnoty.png


 • Změna se okamžitě projeví v záznamech studenta.

Soubor:06_zmeneny_obor.png


[editovat] Přestup studenta do jiného programu

Přestup studenta do jiného programu se týká změny programu, avšak stále v rámci jedné fakulty.
 • Tentokrát využijeme rovnou ikonu Přestup mezi programy ve Studijní evidenci.

Soubor:01_prestup_programy.png


 • Poté vyplníme opět krátký formulář a dáme Zvolit program a obor. Datum přestupu musí spadat do období, kterého se přestup týká. Viz další obrázek.

Soubor:03_vyplneny_formular.png


 • V dalším kroku se nám formulář rozšíří o další volby, které opět vyplníme.

Soubor:04_provedeni_prestupu.png


 • Posledním krokem je možnost uznání předmětů a provedení přestupu.

Soubor:05_uznani_predmetu.png


 • Přestup si opět můžeme zkontrolovat ve Studijní evidenci.

Soubor:06_zmeneny_program.png


[editovat] Přerušení studia k určitému semestru

Tento postup se týká studentů zapsaných stále v aktuálním semestru, v němž chceme udělat přerušení. 
 • Začínáme jako v předchozím návodu vyhledáním studenta ve studijní evidenci. Zde si můžeme ověřit období, v němž je právě zapsán.

Tentokrát nás bude zajímat sekce Zápis.

Soubor:01_studijni_evidence1.png


 • Prvním krokem je odebrání všech předmětu ze zápisového archu na ZS 2008/2009. Uděláme to tak, že všechny předměty označíme a klikneme na tlačítko Odebrat označené předměty.

Soubor:02_odebrani_predmetu.png


 • Arch poté musí vypadat takto.

Soubor:03_prazdny_formular.png


 • Poté se na téže stránce posuneme až dolů a klikneme na tlačítko Zapsat studenta.

Soubor:04_zapsani_studenta.png


 • Nejprve proběhne kontrola, kterou je třeba potvrdit opětovným kliknutím na tlačítko Zapsat studenta.

Soubor:05_kontrola.png


 • Po tomto kroku se můžeme přesvědčit, že student je opravdu zapsán v ZS 2008/2009.

Soubor:06_zapsani_v_ZS.png


 • Poté si ve studijní evidenci klikneme na Průběh studia a v něm nás bude zajímat sekce Evidence přerušení.

Soubor:07_evidence_preruseni.png


 • Pro přerušení studia je třeba vyplnit jednoduchý formulář a dát Uložit.

Soubor:08_preruseni.png


 • Opět se ve studijní evidenci můžeme přesvědčit, že se přerušení projevilo.

Soubor:09_overeni_preruseni.png


Postup při přerušení studentů již zapsaných v semestru následujícím po tom, ve kterém chceme studium přerušit.
 • Postup se shoduje, pouze s tím, že není třeba odebírat předměty a zapisovat studenta ručně do ZS.

Začneme tedy rovnou v aplikaci Studijní oddělení -> Studijní evidence -> Průběh studia -> Evidence přerušení

Soubor:07_evidence_preruseni.png


 • Po vyplnění formuláře je studium přerušeno.

Soubor:08_preruseni.png

[editovat] CTVS

[editovat] Přihlašování na zájmové kurzy

 • Přihlašování do zájmových kurzů CTVS probíhá pomocí integrovaného studijního informačního systému. Pokud právě probíhá přihlašování na nějaký kurz na úvodní stránce si nalezneme sekci Osobní management a v ní aplikaci Přihláška do kurzu. Po kliknutí na tuto položku menu již můžeme začít s prohlížením. V případě, že žádný termín přihlašování neprobíhá, tato volba v menu chybí.

obrazek

obrazek

 • Aplikace zobrazuje všechny dostupné kurzy, na které je možní si pomocí aplikace podat přihlášku.

Kliknutím na ikonku Sylabus obrazekje možné si ke kurzu zobrazit i další informace.

 • V sekci Kurzy si nejprve zaškrtneme, o které kurzy máme zájem.
 • V druhém kroku Výběr studijního programu a oboru zvolíme studijní program Zájmové kurzy a jako obor položku bez oboru.
 • Poté již jen ověříme osobní údaje a necháme nastavenou volbu NE v sekci Fakturační údaje.
 • Pokud jsme hotoví, klikneme na tlačítko Přihlásit se do kurzu.

obrazek


 • V úvodu aplikace se Vám poté zobrazí hláška o úspěšném přihlášení. Od této chvíle již není možné přihlášku ani prohlížet ani editovat.

obrazek


 • V případě, že je přihláška schválena, studium se Vám nově objeví v sekci Moje studium - Portál studenta. Zároveň budete kontaktováni pracovníkem CTVS v souvislosti s platbou za kurz.

obrazek

obrazek


 • V této sekci je zájmový kurz evidován jako běžné studium v seznamu našich studií.

obrazek


 • Stejně tak uvidíte zájmový kurz i jako předmět v E-indexu.

obrazek

Osobní nástroje